Imisja

* pomiary imisji związków organicznych, powietrze atmosferyczne, powietrze wokół zakładów przemysłowych
* identyfikacja organicznych zanieczyszczeń powietrza metodami GC-MS
* kompleksowe pomiary imisji związków organicznych w obszarach znajdujących się pod wpływem wielu źródeł     emisji
* pomiary monitoringowe związków organicznych
* ustalanie udziału różnych źródeł emisji w imisji w danym obszarze