Konsultacje

* operaty ochrony atmosfery
* oceny oddziaływania na środowisko
* ekspertyzy dotyczące wpływu technologii i urządzeń technologicznych na środowisko
* pomagamy zainteresowanym w rozwiązaniu problemów analityki i chemii środowiska.