Emisja

* pomiary emisji do powietrza związków organicznych
* identyfikacja organicznych składników gazów odlotowych metodami GC-MS
* kompleksowe badania emisji i imisji zanieczyszczeń
* pomiary i obliczenia emisji niezorganizowanej
* pomiary emisji związków organicznych ze składowisk odpadów
* bilanse emisji zanieczyszczeń organicznych do powietrza, wody, odpadów
* wyznaczanie sprawności urządzeń oczyszczających gazy odlotowe - filtry, biofiltry, adsorbery, absorbery,
  układy dopalania katalitycznego, układy odzyskujące