O firmie

Zakład Chemii Środowiska S.C., Jarosław Bartulewicz, Ewa Bartulewicz specjalizuje się w analizie związków organicznych w różnych komponentach środowiska naturalnego w tym wodzie, ściekach, powietrzu (imisja), gazach odlotowych (emisja), gruntach, osadach, odpadach, stanowiskach pracy, pomieszczeniach mieszkalnych.

Wykonujemy analizy zawartości związków organicznych w surowcach i materiałach stosowanych w różnych dziedzinach działalności gospodarczej.

Dysponujemy szerokimi możliwościami w zakresie identyfikacji składników organicznych w różnorodnych materiałach w oparciu o analizy metodami kapilarnej chromatografii gazowej w połączeniu ze spektrometrią mas (GC-MS) jak i metodami wysokosprawnej chromatografii cieczowej w połączeniu ze spektrometrią mas (LC-MS).

ZCHŚ S.C. zatrudnia specjalistów o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu w analityce zanieczyszczeń środowiska. Pracownicy zespołu w dorobku naukowym mają opracowane ponad 20 Polskich Norm, kilkadziesiąt metod pomiarowych oznaczenia różnego rodzaju analitów organicznych w różnych matrycach, kilkadziesiąt publikacji naukowych w zakresie badania zanieczyszczeń środowiska w tym dwie książki poświęcone analityce zanieczyszczeń organicznych środowiska.

ZCHŚ S.C. wszystkie podejmowane prace związane z poborem próbek oraz oznaczaniem związków organicznych wykonuje we własnym zakresie, co zapewnia jednolity nadzór nad całym procesem analitycznym, od pobrania próbki do końcowego opracowania wyników.