Stosowane techniki

* kapilarna chromatografia gazowa (GC)
* kapilarna chromatografia gazowa-spektrometria masowa (GC/MS)
* wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)
* ekstrakcja rozpuszczalnikiem (L/L), ekstrakcja do fazy gazowej (head-space, purge and trap),
   ekstrakcja do fazy stałej (SPE, SPME)
* techniki oczyszczania ekstraktów oparte o klasyczną chromatografię cieczową
* dynamiczne i pasywne metody poboru prób powietrza