Woda i ścieki

* badania zawartości związków organicznych w wodzie i ściekach
* identyfikacja zanieczyszczeń organicznych w wodzie i ściekach metodami GC-MS
* badania w zakresie wyznaczania sprawności oczyszczania urządzeń stosowanych do oczyszczania ścieków
  od związków organicznych
* kompleksowe bilanse ładunków związków organicznych na poszczególnych stopniach oczyszczania ścieków
  (sprawność poszczególnych etapów)
* testy wymywalności z odpadów związków organicznych do środowiska wodnego
* identyfikacja wybranych organicznych zanieczyszczeń wód do picia jak geosmina, 2-metyloizoborneol,
  metoksypirazyny
* analizy zanieczyszczeń organicznych wody do picia wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada   2015 r. (Dz.U. 2015 Nr 0 poz. 1989)
* analizy organicznych związków "priorytetowych" wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r.      (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 681)